Etkinlikler

Ana Sayfa Etkinlikler

“Ne Yapmalı: Leninist Partinin Siyasi Temelleri” Seminer Serisinin İlk Oturumu Gerçekleştirildi

“Ne Yapmalı: Leninist Partinin Siyasi Temelleri” seminer serisinin “Dogmatizm ve Eleştiri Özgürlüğü” isimli ilk oturumu gerçekleştirildi. Konuşmacı sunumuna Lenin’in polemiği neden daha yakın unsurlara...

Mayıs Ayı Söyleşisi: “Kaypakkaya ve Kemalizm: Programatik Kopuş Neden Gerçekleşmedi?”

“Kaypakkaya ve Kemalizm: Programatik Kopuş Neden Gerçekleşmedi?” başlığını taşıyan mayıs ayı söyleşimiz 19 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kaypakkaya'yı sanal ortamda değil bir siyasi tartışma toplantısıyla...

“Komintern Belgeleri’nde Devlet ve Demokrasi” Oturumunun Transkripsiyonu Yayımda!

Komünizm Temel Kavramları seminer serisinin "Komintern Belgeleri'nde Devlet ve Demokrasi" başlıklı beşinci oturumunun transkripsiyonu yayımda. Konuşmacı: Bugün beş oturumluk birinci modülün son oturumunu yapıyoruz: Komünist Enternasyonal’in...

“Sovyet İktidarı ve Burjuva Demokrasisi” Oturumunun Transkripsiyonu Yayımda

Komünizm Temel Kavramları seminer serisinin "Sovyet İktidarı ve Burjuva Demokrasisi" başlıklı dördüncü oturumunun transkripsiyonu yayımda. Konuşmacı: Bahis konusu olan konumuz daha çok bu proletarya diktatörlüğü ama...

İstanbul’da KöZ Söyleşisi: 2020 1 Mayıs’ını Tasfiye Edenlere Karşı Devrimci Parti...

30 Nisan günü gazete büromuzda “2020 1 Mayıs’ını Tasfiye Edenlere Karşı Devrimci Parti Mücadelesini Büyütelim!” konulu etkinliğimizi gerçekleştirdik. İşçi sınıfı içerisindeki ayrıcalıkların ve ayrımların arttığı,...

“Devlet ve Devrim” Transkripsiyonu Yayımda!

Komünizm Temel Kavramları seminer serisinin "Devlet ve Devrim” başlığını taşıyan üçüncü oturumunun transkripsiyonu yayımda. Konuşmacı: Merhabalar arkadaşlar, bugün Devlet ve İhtilal’i konuşuyoruz. Çarpıcı bir şekilde başlayıp...

Savaşı İç Savaşa Çevirmenin Gerekçesi ve Yöntemleri

Seminer dizilerimizin ikinci modülü “Sınıf Mücadelesinin Stratejisi ve İttifakları”, “Savaşı İç Savaşa Çevirmenin Gerekçesi ve Yöntemleri” başlıklı dördüncü oturumuyla devam etti. Sosyalizm ve Savaş,...

“Proletarya Diktatörlüğü Olarak Paris Komünü” Oturumunun Transkripsiyonu Yayında!

Komünizm Temel Kavramları seminer serisinin "Proletarya Diktatörlüğü Olarak Paris Komünü” başlığını taşıyan ikinci oturumunun transkripsiyonu yayında. Sunuş: 20 oturumluk seminer dizisinin “Komünizm, Sosyalizm ve Proletarya Diktatörlüğü”...

Sınıf Mücadelesinin Stratejisi ve İttifakları Seminer Dizisinin Üçüncü Oturumu Gerçekleştirildi

Komünizm Temel Kavramlar seminer dizisinin 2. modülü KöZ Gazete bürosunda 15 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Seminerde ulusların kendi kaderini tayin hakkı ve emperyalist ekonomizm konuları tartışıldı. Sunum yapan yoldaş, sözlerine ulusal sorunun bir burjuva...

”Komünist Siyasetin Hedefi ve Temel Aşamaları” Oturumunun Transkripsiyonu Yayında

Komünizmin Temel Kavramları seminer serisinin Komünist Siyasetin Temelleri ve Taktikleri başlığını taşıyan ilk modülünün transkripsiyonu yayında. Konuşmacı: Bu etkinliğin başlığını komünist siyasetin temel kavramları, ilkeleri...

Son Eklenenler

Köz'ün Sözü

Korona Yayılırken Devrimci ve Reformist Siyaset

Dünyada ve Türkiye'de Burjuva Sosyalizmi Solu Teslim Aldı 2020 yılı İran Devrim Muhafızları komutanlarından ve İran’ın en önemli figürlerinden biri sayılan Kasım Süleymani’nin bir ABD...