Genel

Ana Sayfa Genel

Çağrı’nın Oportünizmi Ölçemeyen Troçkimetresi

Yeni Dünya İçin Çağrı, ekte tamamını sunduğumuz “KöZ’e Dair” başlıklı bir açıklamayla “KöZ ile çeşitli konularda eylem birliği yapmalarının”, “bir bölüm yoldaşları, okurları ve...

“Tek Adam Rejimi” Hurafesi Nedir ve Bu Hurafeye Karşı Nasıl Mücadele...

2017 referandumunun ardından bir rejim değişikliğinin söz konusu olmadığını, 12 Eylül rejiminin hüküm sürmeye devam ettiğini KöZ sayfalarında ısrarla vurguladık. Referandum tam da rejimi...

Kuvâ-yi Milliye “Kahramanlar”ına Tutunmaya Çalışanlar Hangi Dala Tutunuyor?

Türkiye’deki rejim krizi keskinleştikçe rejimin kendisi de tarihi de solun tartışmalarının gündemine daha fazla oturuyor. Gerek programatik görüşlerinde gerekse gündelik mücadelede hâkim sınıfın görüşlerinin...

Gönüllü Karantinaya Teslim Olmayan Bir Kampanyanın Değerlendirilmesi: Seçimleri Beklemeyeceğiz!

Kampanyanın Amacı 7 Haziran 2015 seçimlerinden beri parlamentarizmin sol içinde hakim yönelim haline geldiğine dikkat çekiyoruz. Geçen süre boyunca parlamentarizm yaygınlaşırken içeriği de değişti....

Troçki’nin Menşevik Devrim Stratejisi

Troçki’nin devrim stratejisindeki asıl kusur onun köylülüğü göz önüne tutmaması, işçi köylü ittifakını reddetmesi değildir: “Sadece tarım sorunu değil, ama ulusal sorun da, geri ülkelerde...

71-72 Devrimci Kopuşu ve THKO’nun Farkı

Bizim Deniz – Mare Nostrum En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim O, onun en güzel yüz metresini koştu En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak … En hızlısıydı hepimizin, En önce...

Bolşevikler 1915 1 Mayısını “Burjuvazinin Bayramı” Olarak Adlandırmıştı

Avrupa’da sürgünde bulunan Lenin ve Zinovyev tarafından 1914, 1915 ve 1916’da kaleme alınmış muhtelif makale ve broşürlerden oluşan bir derleme 28 Mart 1918’de “Akıntıya...

İlk Bolşevik Kongresi’nde Silahlı Ayaklanmaya Karşı Tutum

RSDİP’İN SİLAHLI AYAKLANMAYA KARŞI TUTUMU ÜZERİNE KARAR TASARISI Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve en tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel...

THKO’nun Kopuşuna Bir Tek Biz Sahip Çıkıyoruz

Önce Öldürüp Sonra Heykelini Dikerler Lenin’in 7 Kasım silahlı ayaklanmasından birkaç ay önce kaleme aldığı Devlet ve İhtilal broşürü şu satırlarla başlıyordu: “Tarihte devrimci düşünürlerin öğretileri...

2020 1 MAYISI’NI TASFİYE EDENLERE KARŞI DEVRİMCİ PARTİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM!

“İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü”. 2020 1 Mayısı yaklaşırken en çok 1 Mayısların anlamını ifade eden bu sözleri hatırlamalı. Zira 2020...

Son Eklenenler

Köz'ün Sözü

Korona Yayılırken Devrimci ve Reformist Siyaset

Dünyada ve Türkiye'de Burjuva Sosyalizmi Solu Teslim Aldı 2020 yılı İran Devrim Muhafızları komutanlarından ve İran’ın en önemli figürlerinden biri sayılan Kasım Süleymani’nin bir ABD...