Genel

Ana Sayfa Genel

71-72 Devrimci Kopuşu ve THKO’nun Farkı

Bizim Deniz – Mare Nostrum En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim O, onun en güzel yüz metresini koştu En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak … En hızlısıydı hepimizin, En önce...

Bolşevikler 1915 1 Mayısını “Burjuvazinin Bayramı” Olarak Adlandırmıştı

Avrupa’da sürgünde bulunan Lenin ve Zinovyev tarafından 1914, 1915 ve 1916’da kaleme alınmış muhtelif makale ve broşürlerden oluşan bir derleme 28 Mart 1918’de “Akıntıya...

İlk Bolşevik Kongresi’nde Silahlı Ayaklanmaya Karşı Tutum

RSDİP’İN SİLAHLI AYAKLANMAYA KARŞI TUTUMU ÜZERİNE KARAR TASARISI Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve en tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel...

THKO’nun Kopuşuna Bir Tek Biz Sahip Çıkıyoruz

Önce Öldürüp Sonra Heykelini Dikerler Lenin’in 7 Kasım silahlı ayaklanmasından birkaç ay önce kaleme aldığı Devlet ve İhtilal broşürü şu satırlarla başlıyordu: “Tarihte devrimci düşünürlerin öğretileri...

2020 1 MAYISI’NI TASFİYE EDENLERE KARŞI DEVRİMCİ PARTİ MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM!

“İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü”. 2020 1 Mayısı yaklaşırken en çok 1 Mayısların anlamını ifade eden bu sözleri hatırlamalı. Zira 2020...

Burjuva Demokasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler

Komünist Enternasyonal'in 1. kongresine Lenin tarafından sunulan "Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler" aşağıdadır. 1-Bütün ülkelerde proletaryanın devrimci hareketinin yükselişi burjuvaziyle onun işçi örgütlerindeki...

Sınıf Mücadelesinin Stratejisi ve İttifakları Seminer Dizisinin İkinci Oturumu Gerçekleştirildi

13 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de KöZ bürosunda 15 kişi ile Lenin Sosyalist Devrimci Oldu Hurafesi:1917 Nisanı’nda Değişenler ve Değişmeyenler seminerini gerçekleştirdik. Yoldaş sunumuna...

71-72 devrimci kopuşunu ileriye taşıyacak komünist partinin kuruluş kongresini örgütleyeceğiz

Hasan Coşkun Panelleri 2020: “71-72 Kopuşu ve Bugünkü Anlamı” paneli 5 Nisan Pazar Günü, saat 16:00’da KöZ gazetesi bürosunda gerçekleşti. Hasan Coşkun Panelleri 2020: “71-72...

2020 ABD seçimleri yaklaşırken: Trump ve Sanders’ın aynı anda yükselişi ne...

2020 ABD seçimleri yaklaşırken: Trump ve Sanders’ın aynı anda yükselişi ne anlatıyor? Dünyada ‘’yükselen sağ’’, ‘’yükselen faşizm’’ iddialarının iyice dillere pelesenk edilmesine sebep olan gelişmelerden...

Komünizmde Temel Kavramlar Seminer Dizisinin İkinci Bölümü Başlıyor

Komünizmde Temel Kavramlar seminerlerinin ikinci kısmı bu hafta başlıyor. Sınıf Mücadelesinin Strateji ve Taktikleri üst başlığını taşıyan seminerler beş oturumdan oluşacak. Her hafta pazar...

Son Eklenenler

Köz'ün Sözü

Korona Yayılırken Devrimci ve Reformist Siyaset

Dünyada ve Türkiye'de Burjuva Sosyalizmi Solu Teslim Aldı 2020 yılı İran Devrim Muhafızları komutanlarından ve İran’ın en önemli figürlerinden biri sayılan Kasım Süleymani’nin bir ABD...