Makaleler

Ana Sayfa Makaleler

Çağrı’nın Oportünizmi Ölçemeyen Troçkimetresi

Yeni Dünya İçin Çağrı, ekte tamamını sunduğumuz “KöZ’e Dair” başlıklı bir açıklamayla “KöZ ile çeşitli konularda eylem birliği yapmalarının”, “bir bölüm yoldaşları, okurları ve...

Lenin: “Tarihte Emperyalizmin Yeri”

Ekonomik özüyle, emperyalizmin, tekelci kapitalizm olduğunu gördük. Yalnız bu bile emperyalizmin tarih içindeki yerini belirlemeye yeter; çünkü serbest rekabet toprağında -ve tamamıyla serbest rekabetten-...

Kuvâ-yi Milliye “Kahramanlar”ına Tutunmaya Çalışanlar Hangi Dala Tutunuyor?

Türkiye’deki rejim krizi keskinleştikçe rejimin kendisi de tarihi de solun tartışmalarının gündemine daha fazla oturuyor. Gerek programatik görüşlerinde gerekse gündelik mücadelede hâkim sınıfın görüşlerinin...

Lenin’in Sunuşu: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Lenin'in 1905 Temmuz'unda kaleme aldığı Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği sunuşu, bugün komünistlerin acil görevi olan devrimci partiyi yaratma mücadelesine ışık tutmaktadır. "Devrim döneminde devrimci...

Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi’nde “Yüksek Bir Dağa Tırmanmak Üzerine”

Komünist Enternasyonal'in Üçüncü Kongresi'nde Lenin'in sunduğu yazı, Ekim Devrimi'nin aştığı tecrübeleri ve sonuçlandırılan yahut süren süreçlere dair yaptığı dağ metaforu, komünistlerin birliğini sağlama mücadelemizi...

Komünist Enternasyonal 2. Kongresinde “Ulusal Sorun ve Sömürgeler Hakkında Tezler ve...

Komünist Enternasyonal'in 2. Kongresinde kabul edilen "Ulusal Sorun ve Sömürgeler Hakkında Tezler ve Ekler"de, ezen ve ezilen uluslar arasındaki farkları somut olarak tespit edilmiş,...

Bolşevikler 1915 1 Mayısını “Burjuvazinin Bayramı” Olarak Adlandırmıştı

Avrupa’da sürgünde bulunan Lenin ve Zinovyev tarafından 1914, 1915 ve 1916’da kaleme alınmış muhtelif makale ve broşürlerden oluşan bir derleme 28 Mart 1918’de “Akıntıya...

İlk Bolşevik Kongresi’nde Silahlı Ayaklanmaya Karşı Tutum

RSDİP’İN SİLAHLI AYAKLANMAYA KARŞI TUTUMU ÜZERİNE KARAR TASARISI Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve en tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel...

Komünist Partilerin Kadınlar Arasındaki Çalışmasının Biçim ve Yöntemleri Üzerine Tezler

Komünist Enternasyonal'in Üçüncü Kongresinde kabul edilen "Komünist Partilerin Kadınlar Arasındaki Çalışmasının Biçim ve Yöntemleri Üzerine Tezler"de vurgulanan temel ilkeler, bugün devrimci mücadelede kadının yerini...

23 Nisan’da Bir Cumhuriyetin Temelleri Atılmadı

Bu yazı Komünist Köz gazetesinin Mayıs 2010 tarihli 15. sayısında yayımlanmıştır.   Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan vesilesiyle verilen demeçlerin başlıca ortak...

Son Eklenenler

Köz'ün Sözü

Korona Yayılırken Devrimci ve Reformist Siyaset

Dünyada ve Türkiye'de Burjuva Sosyalizmi Solu Teslim Aldı 2020 yılı İran Devrim Muhafızları komutanlarından ve İran’ın en önemli figürlerinden biri sayılan Kasım Süleymani’nin bir ABD...