Makaleler

Ana Sayfa Makaleler

Uluslararası Ekonomik Kriz ve Sosyal Devlet Hayalleri

Gazetemizin arkasında duran komünistler, bu yılın başında dünyada bir devrimci durumun yaşandığını saptamıştı. Aradan geçen sürede devrimci durumun kapsamı genişledi, şiddeti arttı. Dünyaya neredeyse...

KöZ’ün Sözü: Seçimle Değil Devrimle Gidecek!

Geçtiğimiz günlerde ESP’lilerin tutuklanmasıyla başlayıp, 2014’te 6-7 Ekim tarihlerinde IŞİD kuşatması altındaki Kobanê ile dayanışmak için gerçekleşen başkaldırı bahane gösterilerek HDP'lilerin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla...

Çağrı’nın Oportünizmi Ölçemeyen Troçkimetresi

Yeni Dünya İçin Çağrı, ekte tamamını sunduğumuz “KöZ’e Dair” başlıklı bir açıklamayla “KöZ ile çeşitli konularda eylem birliği yapmalarının”, “bir bölüm yoldaşları, okurları ve...

Lenin: “Tarihte Emperyalizmin Yeri”

Ekonomik özüyle, emperyalizmin, tekelci kapitalizm olduğunu gördük. Yalnız bu bile emperyalizmin tarih içindeki yerini belirlemeye yeter; çünkü serbest rekabet toprağında -ve tamamıyla serbest rekabetten-...

Kuvâ-yi Milliye “Kahramanlar”ına Tutunmaya Çalışanlar Hangi Dala Tutunuyor?

Türkiye’deki rejim krizi keskinleştikçe rejimin kendisi de tarihi de solun tartışmalarının gündemine daha fazla oturuyor. Gerek programatik görüşlerinde gerekse gündelik mücadelede hâkim sınıfın görüşlerinin...

Lenin’in Sunuşu: Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Lenin'in 1905 Temmuz'unda kaleme aldığı Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği sunuşu, bugün komünistlerin acil görevi olan devrimci partiyi yaratma mücadelesine ışık tutmaktadır. "Devrim döneminde devrimci...

Komünist Enternasyonal’in Üçüncü Kongresi’nde “Yüksek Bir Dağa Tırmanmak Üzerine”

Komünist Enternasyonal'in Üçüncü Kongresi'nde Lenin'in sunduğu yazı, Ekim Devrimi'nin aştığı tecrübeleri ve sonuçlandırılan yahut süren süreçlere dair yaptığı dağ metaforu, komünistlerin birliğini sağlama mücadelemizi...

Komünist Enternasyonal 2. Kongresinde “Ulusal Sorun ve Sömürgeler Hakkında Tezler ve...

Komünist Enternasyonal'in 2. Kongresinde kabul edilen "Ulusal Sorun ve Sömürgeler Hakkında Tezler ve Ekler"de, ezen ve ezilen uluslar arasındaki farkları somut olarak tespit edilmiş,...

Bolşevikler 1915 1 Mayısını “Burjuvazinin Bayramı” Olarak Adlandırmıştı

Avrupa’da sürgünde bulunan Lenin ve Zinovyev tarafından 1914, 1915 ve 1916’da kaleme alınmış muhtelif makale ve broşürlerden oluşan bir derleme 28 Mart 1918’de “Akıntıya...

İlk Bolşevik Kongresi’nde Silahlı Ayaklanmaya Karşı Tutum

RSDİP’İN SİLAHLI AYAKLANMAYA KARŞI TUTUMU ÜZERİNE KARAR TASARISI Mademki proletarya yerinden dolayı en önde ve en tutarlı devrim sınıfıdır; bu nedenle ondan Rusya’daki genel...

Son Eklenenler

Köz'ün Sözü

KöZ’ün Sözü: Seçimle Değil Devrimle Gidecek!

Geçtiğimiz günlerde ESP’lilerin tutuklanmasıyla başlayıp, 2014’te 6-7 Ekim tarihlerinde IŞİD kuşatması altındaki Kobanê ile dayanışmak için gerçekleşen başkaldırı bahane gösterilerek HDP'lilerin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla...